Yolculuk Kuralları
1.TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ - Yolcu ve beraberindeki bagajını taşıma hizmeti sunmak. - Seyahat süresince gerekli tüm güvenlik ve konfor şartlarını sağlamak. - Seferin mücbir sebepler nedeniyle aksaması halinde iptal prosedürünü uygulamak. Mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve seferin devamını sağlamak. - Yolcu ve beraberindeki bagajı ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımak. Elinde olmayan nedenlerle (hava ve trafik şartları, polis kontrolleri vb.) yolculuğun gecikmesinden sorumlu tutulamaz . - Ulaşımla ilgili teknik sorunlar veya yolcu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ulaşım aracını değiştirme hakkı saklıdır. - Aşağıdaki belirtilen sebeplerle yolculuk esnasında ulaşım aracının güzergâhını değiştirerek yolcu ve beraberindeki bagajını taşımaya devam etmeme hakkı saklıdır. a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal durum b) Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava ve trafik koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen hallerde; c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğu hallerde; - Taşıyıcının aşağıda sayılan hallerde yolcu ve beraberindeki bagajı otobüse bindirmeme, yolculuğun başlamasına izin vermeme hakları saklıdır. a) İlan edilen Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumun meydana gelmesi, b) Yolcunun başkalarını rahatsız edecek derecede alkollü olması, c) Yanında velisi olduğu halde yolculuğa çıkan çocuğun, velisi tarafından güvenli yolculuk şartlarına uymasının sağlanamaması, d) Araç personeli tarafından uyulması belirtilen kurallara uyulmaması, e) Seferin seyir güvenliği veya diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar içinde olunması, f) Ahlak kurallarına uygun olmayan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilenmesi veya sözlü ifadeler kullanılması, g) Silah vb. öldürücü alet taşındığının tespit edilmesi, h) Bulaşıcı bir hastalık taşındığının tespit edilmesi, i) Resmi otoriteler veya taşıyıcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu kılınan belgelerin istendiğinde ibraz edilememesi halinde, j) Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı, zehirli vb. tehlikeli maddelerin yük olarak taşınmak istenmesinin tespit edilmesi. - Yukarda ifade edilenler dışında araç görevlileri tarafından gerekli görülmesi halinde geçerli bir açıklama yaparak yolcuyu taşımama hakkı saklıdır. 2.YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.1 Genel Kurallar - Satın aldığınız biletin tarih, saat ve seyahat ile ilgili diğer bilgilerinin doğruluğunu kontrol edip, biletinizi imzalayarak almayı unutmayınız - Biletinizi, üzerinde yazılı gün ve saatte kullanınız, üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan biletin geçersiz sayılacağını unutmayınız. - BURULAŞ görevlileri otobüs biletinin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir - Karayolu Taşıma Kanunu’na göre seyahat süresince biletinizi yanınızda bulundurmak zorunda olduğunuzu unutmayınız. - Araçlarımızda elektronik bilet kontrolü yapıldığından yolcularımızın sefer saatinden 15 dk önce kalkış peronunda ve minimum 5 dk önce araç içinde satın alınan koltukta bulunmanız gerekmektedir. - Varış terminalinde görevliler izin vermediği sürece aracı terk etmemelidir. - Lastik teker araçlarda kesin seyahat süresi verilmesi mümkün olmamakla birlikte BBBUS Sabiha Gökçen seferleri mücbir sebepler ( yol çalışmaları, hava ve trafik şartları,arıza, polis kontrolleri vb.) dışında ortalama 90 dk sürmektedir. Yolcularımızın ise mağdur olmamaları için trafik yoğunluğu veya diğer olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak, uçak saatinden asgari 4 saat önce Bursa’dan kalkan otobüsü kullanmaları önerilmektedir. - Lastik teker araçlarda kesin seyahat süresi verilmesi mümkün olmamakla birlikte BBBUS Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali – Sabiha Gökçen- Yeni Havalimanı Havaalanı seferleri mücbir sebepler ( yol çalışmaları, hava ve trafik şartları,arıza, polis kontrolleri vb.) dışında ortalama 2 saat 45 dakika sürmektedir. Yolcularımızın ise mağdur olmamaları için trafik yoğunluğu veya diğer olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak, uçak saatinden asgari 6,5 saat önce Bursa’dan kalkan otobüsü kullanmaları önerilmektedir . - BBBUS yönetiminin belirlediği terminal ve duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez. Kurallara aykırı indirme ve bindirme talebinde bulunmayınız. - Seyahat boyunca yolculuk ve bagaj ile ilgili tüm kurallara ve görevlilerin talimatlarına uyulmalıdır. - Sigara ve benzeri maddeler ile alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde kullanılması yasaktır. - Yolcu, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek genel ahlâka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamaz. - Yetkili personeli tarafından, sefer güvenliğine ilişkin ve acil durumlarda yönlendirme amaçlı yapılacak tüm anonslara uymalıdır. - Yolcu araç içinde, taşıma esnasında meydana gelecek olası kazalara karşı sigortalıdır. Doğal afetler sonucu meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir. Taşıyıcının ağır kusurlu olması hali hariç, yolcu gördüğü zararın karşılanması için talepte bulunamaz. 2.2 Çocukların Taşınması - 6 yaş ve üzeri tüm çocukların ayrı koltukta seyahat etmesi ve bilet düzenlenmesi zorunludur. Yolcular seyahat süresince biniş kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Çocuk indirim oranları ve kuralları için lütfen İNDİRİMLİ BİLET KOŞULLARI VE ÜCRET BİLGİLERİ bakınız. 2.3 Engelli Yolcuların Taşınması - Engelli yolcular ancak yetişkin bir refakatçı eşliğinde seyahat edebilirler. Refakatçının da seyahat için Yolcu Bileti satın alması mecburidir. 3. BAGAJLARIN TAŞINMASI 3.1 Yolculuk Sırasında Taşıtılabilecek Bagaj Boyut ve Miktarları - Beraberinizde en fazla 2 parça ve 30 kg. ağırlığındaki kişisel eşyanızı ücretsiz olarak götürebileceğinizi unutmayınız. Daha fazla eşyanın taşınması otobüs bagajının doluluğuna bağlıdır. Bagajlarınız biletinizde gösterilen koltuk numaranıza göre etiketleneceğini unutmayınız. - Bagaja verilen eşyaların, idari ve adli makamlarca yapılacak kontrollerde doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun bagaj sahibine ait olacağını unutmayınız - El bagajı diğer yolcuların hareketini engelleyecek şekilde yaya geçiş koridorlarına konulamaz. - Ağırlığı ne olursa olsun; bahçe çuvalı, sandık içerisindeki eşyalar, teneke kaplar, akıcı, kokucu, patlayıcı, keskin ve sivri uçlu eşyalar( bıçak vb.),radyoaktif ve yanıcı maddeler ,ağırlık boyut ve yapısı itibari ile kara yolu taşımacılığına uygun olmayan eşyaları kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu gibi eşyaların kabul edilmemesi durumunda biletinizin iadesi mümkün değildir. - Taşıyıcının ihmali sonucu meydana gelmedikçe kayıtsız bagaja ilişkin zarardan taşıyıcı sorumlu değildir. Eğer yolcunun müterafik kusuru (ortak ve birbirine karışmış kusur) varsa taşıyıcının sorumluluğu müterafik kusura ilişkin uygulanabilir mevzuat hükümlerine tabidir. - Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz - Yanınızda bulundurduğunuz el çantası, cüzdan, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve benzeri eşyalar ile otobüs içerisinde taşınan eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız.. - Teslim işlemi yapılmayan eşyaların hasarından ve kaybolmasından firmamızın sorumlu olmadığını unutmayınız. Ekstra bagaj kuralı: Ekstra bagaj uygulamasından sadece biletli yolcular faydalanabilir. Ekstra bagaj bedeli yolcu başına 2 (İki) 'den fazla olan her 1 bagajı için o hattaki 1 (bir) bilet ücreti tahsil edilir. Ekstra bagaj ücretinde herhangi bir indirim geçerli değildir. Bagajlar yolcu koltuğunda taşınamaz. 3.2 Bagajın Kaybı - Sahibi tespit edilemeyen bagajlar görevliler tarafından araçtan indirilerek, BURULAŞ Bursa Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belirlediği hüküm ve koşullara göre Kayıp Eşya Bürosuna teslim edilir. - İlgili terminalin yetkililerine başvurarak Kayıp Eşya Tutanağı doldurmalıdır. Bagaj bulunduktan sonra en kısa süre içinde ücretsiz olarak teslim edilecektir. Detaylı araştırmaların olumsuz sonuçlanması halinde kayıp bagaj dosyası, tazminat kapsamında değerlendirilir. - Hasar-Eksik tespiti halinde, bagajdaki hasar anında fark edilecek türdense (teker veya kulp kırılması, yırtılması, eşya eksilmesi, vb.) varış terminalini terk etmeden önce aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili terminaldeki yetkiliye başvurması gerekmektedir: Aksi taktirde hasar başvurusu işleme alınmayacaktır. - Seyahat bileti - Bagajın etiket - Kimlik( nüfus cüzdanı,pasoport) - Burulaş, Ana Bagaj, El Bagajı ve yolcunun yanında bulundurduğu kişisel eşyaların kaybından sorumluluk kabul etmez. Yolcu, işletme kontrolü alanı dışına çıkmadan görevliye kayıp ihbarında bulunmak ve Kayıp Eşya Formunu bizzat doldurmak zorundadır. Bu form doldurulduktan sonra hem yolcu hem de bir BURULAŞ personeli tarafından imzalanmalı ve formun aslı görevlide kopyası yolcuda kalmalıdır. - Yolcu bagajının kaybı ile ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemelerin geçerliliğini kabul eder. - Sahibi tarafından başvuruda bulunulmayan bagajlar Kayıp Eşya Bürosunda en fazla 1 yıl süre ile saklanır. 4. YOLCU BİLETİ VE İPTALİ - Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez. - Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir. İnternet, Çağrı Merkezi, Gişe ve Acentelerden yapılacak iptal işlemlerinde bedel alınmamaktadır. -Sefer saatine yarım saatten az kalan biletler için gişelerimizden. Çağrı merkezi, Mobil uygulama ve Web sitesi kanallarından bilet iptal işlemi yapılabilmektedir.- Sefer saatine 5 dakikadan az kalan biletlerde iptal işlemi gerçekleştirilemez. -Sefer saatine 30 dakikadan az kalan biletlerde yapılan iptal işleminde ceza bedeli uygulanır. - Yolcu Bileti, satın alan tarafından satın alma tarihinde belirlenen sefer, saat için yolculuk etme hakkını taşır. Yolcu başkatın aldığı Yolcu Bileti, ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesi yerine geçer. - Yolcu Bileti satın alan kişi, bu seyahat için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. - BURULAŞ görevli personeli biletin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir. - Satın alma işlemi olmaksızın seyahat için rezervasyon yapılmamaktadır. - Yolcu, Yolcu Bileti üzerinde yazılı olan numara ile numaralandırılmış koltuğa oturmak zorundadır. Ancak BURULAŞ görevlileri gereği halinde yolcuyu farklı bir koltuğa oturtma hakkına sahiptir. - Yolcu, iptal etmek istediği seyahat ile ilgili tüm bilgileri (PNR Numarası, sefer tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi veya acente görevlisine bildirmesi gerekmektedir. Internet üzerinden yapılacak işlemler https://bus.burulas.com.tr/ adresinden, yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara bilet iptali yapma izni verilememektedir. - Sabiha Gökçen Havaalanından Yeni havalimanına seyahat edecek olan yolcularımız Havaist araçları ile kart tanımlı QR kod içeren biletler ile seyahat ederler. Bu biletlerin İPTAL/İADE işlemi yapılamaz. Bu bileti 6 ay süresinde aynı araçlarda kullanabilir. Yolcularımız tüm kuralları kabul ederek bilet satın alma işlemini gerçekleştirir. - Diğer Tüm şart ve koşullar için https://bus.burulas.com.tr/ ziyaret edilebilir veya Çağrı Merkezimizden 050 850 99 16 ’dan bilgi alabilirsiniz. - Mücbir sebeplerden dolayı yapılan sefer iptallerinde; çağrı merkezi satış noktaları) alınan biletler için, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay içinde başvuru yapılması ve internetten alınan tüm bilet bedelleri sistem tarafından otomatik olarak iade edilir, Gişelerden ( fiziki hizmet alınan koşuluyla, bilet bedelinin tamamı iade edilir. - Kredi kartı kullanılarak alınan biletlerinizin iadesi veya iptali durumunda; tutarın aynı gün içinde POS cihazı aracılığı ile hesabınıza iade edileceğini unutmayınız. Kredi kartı ile alınan biletlerin iade ve iptallerindeki olası gecikmelerin nedeni bankalar arası kurallar ve sürelerdir. Bu gecikmelerden firmamız sorumlu tutulamaz. Kredi kartı ile alınan biletlerin iadesi sadece POS cihazı üzerinden bileti satın alan kredi kartı hesabına yapılır, nakit iade yapılmaz. - Taşıyıcı tarafından iptal edilen seferler internet sayfasından yolculara duyurulur. İnternetten satın alınan biletlerde, yolcuya ait GSM numarası mevcutsa SMS ile bilgilendirme yapılır. Yolcuya herhangi bir nedenden dolayı (numaranın yanlış verilmesi, servis sağlayıcıdan kaynaklanan nedenler, gecikmeler, ulaşmaması vb.) SMS ulaşmaması durumunda, BURULAS/BBBUS aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz. bus.burulas.com.tr web sayfamızdan yapılan duyurular geçerli kabul edilecektir. - Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı BURULAŞ aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. - BURULAŞ A.Ş. bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. 5. İNDİRİMLİ BİLET KOŞULLARI VE ÜCRET BİLGİLERİ Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 0-12 yaş aralığında olan yolcular Çocuk Yolculardır. 0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir. 0-6 yaşın arasında ki çocuklar yetişkinin kucağında seyahat eder. 6-12 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. 6-12 yaş arası yolcular için Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenen ücret tarifesi üzerinden indirimli olarak uygulanmaktadır. Yolcular seyahat süresince biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Seyahatini gerçekleştiren yetişkin bir yolcunun yanında 0-6 yaş arasında bir çocuğa refakat edebilir. 0-6 yaş arasında ikinci çocuk için mutlaka ayrı bir yetişkin olması gerekir. Yetişkin olmaması durumunda ise ikinci ve diğer çocuklar için çocuk yolcu indirim oranı uygulanır. 12 yaş altı olan çocuk yolcuların refakatsiz seyahat etmesi mümkün değildir. 12 yaş üstü çocuk yolcuların refakatsiz seyahat etmeleri halinde ise seyahatleri öncesinde kanuni temsilcisi tarafından kalkış noktasında Refakatsiz Çocuk Yolcu Taşıma Yetki Belgesi doldurulması ve ilgili BURULAŞ yetkilimize teslimi gereklidir. Refakatsiz Çocuk Yolcu Taşıma Yetki Belgesi 'in gişe personellerimizden talep edebilirsiniz. İndirimli ücret tarifesinden bilet satın alabilecek kişiler Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Ücret Tarifeleri” başlıklı 56. Maddesinin 10 ve 11. Fıkralarında yolculara uygulanacak indirim oranları ve kimlere uygulanacağı belirtilmektedir. Yetki belgesi sahipleri, en az % 40 oranında engelli olduğunu belgeleyen kişilere; Kanun gereği %40 ve üzeri engeli bulunan yolcularımıza bilet bedeli üzerinden indirim düzenlenir. Yolcularımız biletlerini alırken ilgili durumunu gösteren bir kimlik veya belgeyi fiziki bilet satış noktalarımızdaki personelimize ibraz etmeleri gerekmektedir. İndirimli geçiş belgesinin ibraz edilememesi durumunda, yolcu gişeye yönlendirilir, gişe personeli ücret farkını alarak yeni bilet düzenler. Engelli bilet indirimi yalnız fiziki bilet satış noktalarından temin edilebilmektedir. 6.EVCİL HAYVAN Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği beşinci kısım, taşıma düzeni madde 38 (6) belirtildiği üzere Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Yeni düzenleme gereği evcil hayvanlarınız araçlarımızda 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren PETVET sistemine kayıtlı olduğunu gösterir PASAPORT ile seyahat edebileceklerdir. PASAPORT’u bulunmayan dostlarımız araçlara alınmayacaktır. Pasaport alamamış evcil hayvan sahipleri, Tarım İl Müdürlüklerinden aldıkları İSTİSNA BELGELERİNİ göstererek seyahat edebilecektir. 7. MÜCBİR SEBEPLER - Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti, - Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, olası muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen haller, - Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin taşıtta görev yapan personelin güvenliği için zorunlu olduğu haller, Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir. 8.SEFER SAATLERİ - İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir. 9.ÜCRET - Internet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir. 10.OTOPARK KURALLARI BURULAŞ’ın tüm satış kanallarından (web, çağrı merkezi ve diğer fiziki satış noktaları) bilet alım esnasında “Bursa Terminali Ücretsiz Otopark Hizmeti’’ seçeneğini seçerek aracının plakasını giren BBBUS Sabiha Gökçen biletine sahip yolcular, aşağıdaki kurallar dahilinde otopark kullanım hakkına sahiptir. Geçerli bir BBBUS Sabiha Gökçen kağıt biletini (bilet üzerinde otoparka çiriş yapan aracın plakası olmalı) otopark görevlisine gösteren yolcu, giriş saatinden itibaren ilk 24 (yirmi dört) saat otoparktan ücretsiz faydalanma hakkına sahiptir. İlk 24 (yirmi dört) saatten sonraki her saat için mevcut otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Otopark alanına giriş yapan araçlar, 3(üç) saati doldurmadan çıkış yaptıkları takdirde mevcut tarife üzerinden ücretlendirilecektir.Yolcular araç ile otoparktan çıkış yaparken kendi araç plakaları kayıtlı olan, Sabiha Gökçen Havalimanı veya İstanbul Havalimanı kağıt biletini otopark görevlisine fiziki olarak ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. ( A4 Çıktısı ve Jpeg formatında ibraz kabul edilmemektedir.) Aksi takdirde kampanyadan yararlanılamaz. Geçerli bir BBBUS Sabiha Gökçen bileti olsa dahi, otopark alanının dolu olması halinde, otoparkın ücretsiz kullanılamamasından BURULAŞ sorumlu tutulamaz. Yırtık, yıpranmış, okunamaz haldeki bilet ve/veya fişler, ücretsiz otopark hizmetinde geçerli sayılmayacaktır. Mücbir sebepler dışında, 24 (yirmi dört) saat esaslı, otopark hizmeti kesintisiz olarak alınabilecektir. 11.DİĞER HÜKÜMLER - Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C. Bursa Mahkemeleri’ne başvurabilir. - İş bu sözleşme maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez. 12.ŞİKÂYET VE ÖNERİLER - BBBUS otobüs hizmetleri ile ilgili tüm şikayet ve öneriler https://bus.burulas.com.tr/ adresinde yer alan Şikayet ve Öneri Kutusu, Çağrı Merkezi, terminallerde bulunan Şikayet Öneri Formları aracılığıyla iletilebilir.